Kim jest informatyk? Sześć głównych specjalizacji informatyków.

Informatyk w dzisiejszych czasach jest bardzo rozległym terminem z punktu widzenia powszechnego użycia. Warto jednak wiedzieć, że tak jak w wielu innych branżach istnieje ścisły podział zarówno z punktu widzenia ścieżek edukacji jak i praktycznej realizacji projektów IT. Analogiczny podział istnieje w mechanikach samochodowych; Są warsztaty które prowadzą zwykłe naprawy i serwis, są takie które naprawiają tylko tłumiki, inni skrzynie biegów, a jeszcze inni wskrzeszają silniki. Jednocześnie nie zajmują się innymi dziedzinami, ponieważ nie mają odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, narzędzi lub dostosowanego warsztatu. W informatyce jest dokładnie tak samo!

W informatyce możemy rozróżnić sześć podstawowych typów pracowników działających w branży IT:

- pracownik HelpDesk'u (informatyk) - odpowiadający za działania w ramach stacji roboczych oraz drukarek

- administrator systemów serwerowych - odpowiadający za platformy serwerowe, usługi serwerowe oraz często za macierze dyskowe oraz wirtualizacje (czasami rozróżniamy administratorów systemów LINUX/UNIX oraz MS Windows)

- administrator sieci komputerowych - odpowiada za projektowanie oraz bezawaryjne działanie rozwiązań sieciowych w organizacji. Zarówno usług w formie aplikacji jak i urządzeń sieciowych

- administrator bezpieczeństwa IT - odpowiada za ogólnie rozumiane bezpieczeństwo dotyczące korzystania z systemu informatycznego rozumianego jako całość procesów powiązanych z IT

- analityk / projektant systemów IT - odpowiada za projektowanie i optymalizację tworzonych oraz użytkowanych systemów IT w firmie

- programista - odpowiada za wytwarzanie oprogramowania do informatyzacji procesów biznesowych w firmach (wyróżniamy czasem WebDeveloperów - programista zajmujący się tworzeniem aplikacji WWW)

Znajomość powyższego szczególnie ważna jest podczas budowania struktur IT we własnej firmie. Wiedza ta pozwoli rzetelnie rozważyć możliwość zarządzania sferą informatyczną swojej organizacji zewnętrznej firmie, która posiada w swoich szeregach wszystkich specjalistów z branży i będzie potrafiła kompleksowo spojrzeć na to co się dzieje w aspekcie IT.