Czy backup danych jest konieczny?

Backup – definicja

Backup to nic innego jak wykonanie kopii danych zapisanych na jednym urządzeniu i umieszczenie jej na innym nośniku. Pozwala to na ewentualne odzyskanie danych, jeśli urządzenie ulegnie awarii lub zostanie skradzione i dane zostaną utracone. To oczywiste, że mając dane na kilku nośnikach – co najmniej dwóch – minimalizuje się ryzyko utraty cennych informacji zapisanych w plikach. Dodatkowo, będąc w posiadaniu drugiej wersji danych z jakiegoś dnia w przeszłości, można potem dostać się do wcześniejszej wersji plików, gdy oryginały zostaną już zmodyfikowane.

Co daje backup?

Backup zmniejsza ryzyko utraty danych i zapewnia użytkownikowi większą ochronę cennych informacji. To zabezpieczenie przed utratą wartościowych danych pozwoli odzyskać dane, jeśli dojdzie do awarii sprzętu, uszkodzenia nośnika, przypadkowego usunięcia plików, ataku hackerskiego, zainstalowania przez przypadek złośliwego oprogramowania, które samo usunie pliki, zgubienia sprzętu czy jego kradzieży. Jak widać, jest wiele sytuacji, które narażają nas na utratę cennych plików. Konsekwencje tego mogą być poważne zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i instytucjonalnych. Dla firm zasoby z danymi to jeden z najważniejszych filarów funkcjonowania. Zapewniają bezcenne know-how, dają przewagę konkurencyjną, umożliwiają sprawne i efektywne działanie.

Backup się opłaca

Warto nadmienić, że w przypadku utraty danych, próby ich odzyskania jakąkolwiek metodą będą trudniejsze do wdrożenia i droższe niż wykonanie backupu zawczasu. Lepiej dmuchać na zimne i robić regularne kopie danych, aby później bez problemu móc odzyskać zasoby w sytuacji kryzysowej. Konieczne jest postrzeganie backupu jako procesu, nie zdarzenia ad-hoc. Jednorazowe wykonanie kopii nic nie da. Codziennie zapisujemy ogromna ilość nowych danych na nośnikach. Niezbędne jest ustalenie harmonogramu wykonywania kopii danych, tak by odbywało się to w regularnych dostępach czasu, zależnie od tego jak wiele danych pojawia się na nośnikach danej firmy i jak bardzo cenne one są. Poza czynnościami stricte technicznymi, dobrze jest przeszkolić pracowników w kwestii robienia samodzielnych, prostych backupów i procedury postępowania w razie utraty danych.

Potrzebujesz wykonać backup danych? Zgłoś się do Inprox! Profesjonalna firma świadcząca usługi informatyczne – Gdańsk, Gdynia, Sopot mogą liczyć na naszą pomoc w kwestii wykonania kopii danych i nie tylko. Napisz do nas!