Czym jest wirtualizacja i dlaczego jest tak istotna?

Definicja wirtualizacji
Najprostsza próba definicji określa tym terminem dzielenie zasobów komputera na kilka środowisk. Chodzi bowiem
o proces utworzenia kilku wirtualnych maszyn (virtualn machine - VM) na jednym fizycznym urządzeniu (komputerze).
Powstałe w ten sposób maszyny pracują jak odrębne urządzenia i mogą wchodzić w interakcje niezależnie od siebie,
a nawet mieć różne systemy operacyjne oraz aplikacje. Jednak wykorzystują zasoby tego samego, jednego komputera,
na którym zostały zainstalowane. Wirtualizacja pozwala więc na tworzenie wielu symulowanych komputerów na bazie
jednego fizycznego.


Najważniejsze zalety wirtualizacji
- oszczędność finansowa – z uwagi na niższe koszty związane z tworzeniem oraz utrzymaniem infrastruktury
informatycznej (np. mniejsza liczba stanowisk, mniejsze rozmiary serwerowni, mniejsze zużycie energii elektrycznej).
- większa elastyczność – przez wzgląd na efektywniejsze wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz możliwość
zastosowania różnych systemów operacyjnych na tym samym sprzęcie, co pozwala na reagowanie czy też testowanie
rozwiązań IT w różnych środowiskach – a przede wszystkim pozwala na korzystanie ze starszych oprogramowań
i aplikacji w nowym systemie operacyjnym lub na nowym sprzęcie.
- lepsze zarządzanie – maszyny wirtualne mogą być tworzone w zgodzie z bieżącymi potrzebami, przy czym są centralnie
sterowane i konfigurowane;


Dlaczego jest tak istotna?
Przede wszystkim jednak wirtualizacja jest tak istotna, ponieważ zapewnia niezależność od sprzętu i gwarantuje
bezpieczeństwo oraz większe możliwości testowania. Dzięki temu rozwiązaniu nie mając dostępu fizycznego do
konkretnego sprzętu można emulować jego pracę. Ponadto wirtualizacja pozwala na testowanie potencjalnie
niebezpiecznych programów bądź funkcji i nie obawiać się utraty danych, gdyż stan systemu operacyjnego można
zapisać.


W zależności od potrzeb można zastosować procedurę w jednej z czterech kategorii: pulpitu, sieci, oprogramowania,
magazynu sieciowego. Przeprowadzenie czynności warto powierzyć specjalistom, dzięki czemu zyskuje się pewność
prawidłowego funkcjonowania wprowadzonych rozwiązań.