Jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu firmowego?

Bezpieczne korzystanie ze sprzętu firmowego każdego pracownika ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa IT całej
firmy. Dlatego warto zadbać o wyrobienie w zespole dobrych nawyków w zakresie korzystania z komputerów na
stanowiskach pracy. Warto wobec tego zwrócić uwagę pracowników na kilka aspektów, takich jak:
- użytkowanie Internetu – w wielu przedsiębiorstwach czynności służbowe wymagają szerokiego dostępu do sieci,
wówczas komputer powinien być zaopatrzony w skuteczny program antywirusowy, a ponadto należy uczulić pracowników
przed wchodzeniem na strony www potencjalnie niebezpieczne. Niektóre firmy stosują praktykę blokowania pewnych
serwisów.
- korzystanie ze skrzynki mailowej – komunikacja wewnątrzfirmowa, obieg dokumentów, kontakt z partnerami
biznesowymi i klientami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednak może zdarzyć się, że ktoś będzie
podszywał się pod firmę zewnętrzną i za pośrednictwem maila będzie próbował wprowadzić wirusa. Pracownicy powinni
zwracać uwagę na adres korespondencyjny oraz ewentualny format pliku czy rodzaj linku. W razie wątpliwości należy
koniecznie zgłosić taką sytuację do obsługi IT.
- blokowanie komputera i stosowanie haseł – każdy komputer firmowy musi być odpowiednio zabezpieczony hasłem
(zarówno sam ekran, jak i ewentualne oprogramowania, na których pracuje zespół). Należy uczulić pracowników, aby
stosowali hasła o odpowiednim stopniu trudności, nigdzie nie zapisywali ich na kartce i nie pozostawiali w widocznym,
ogólnodostępnym miejscu. Ponadto zaleca się blokowanie ekranu za każdym razem, gdy odchodzi się od biurka.
- archiwizacja danych – w ramach bezpiecznego korzystania ze sprzętu firmowego należy stosować backupy danych
w przedsiębiorstwie. Profesjonalny outsourcing IT zagwarantuje regularne, systematyczne zapisywanie kopii wszystkich
danych zamieszczonych na komputerze.
- bezpieczne, aktualne oprogramowanie – oprogramowanie wprowadzone na dysk komputera musi być oryginalne (nie
może być to żadna niebezpieczna kopia) oraz dostosowane do specyfiki technicznej urządzenia. Ponadto należy
sprawdzić wersję programu, bardzo ważne jest, aby była to zawsze aktualna wersja systemu. Instalowanie oraz
aktualizacja powinny przebiegać zgodnie z wymaganym czasem, nie należy w czasie postępu procesu ingerować
w działanie sprzętu.