+48 608 206 721 biuro@inprox.pl

Audyt legalności oprogramowania

Upewnij się, że Twoja firma działa zgodnie z prawem.

Czym jest audyt legalności
oprogramowania?

Wykonywany przez specjalistów.

Audyt legalności oprogramowania to element procesu zarządzania zasobami IT polegający na analizie stanu zainstalowanego w organizacji oprogramowania, uporządkowaniu i uzupełnieniu niedoborów licencji. Adresowany jest do przedsiębiorstw i instytucji publicznych.


Raport z audytu zawiera:
- szczegółowe informacje o posiadanej dokumentacji licencyjnej,
- szczegółowy wykaz zainstalowanego oprogramowania na każdym komputerze w przedsiębiorstwie,
- porównanie liczby uznanych licencji z ilością zainstalowanych programów,
- wnioski i propozycje rozwiązań w przypadku niezgodności liczby licencji z ilością zainstalowanego oprogramowania;

Audyt oprogramowania nie skutkuje żadnymi konsekwencjami prawnymi. Chroni jedynie Państwa firmę przed karami nakładanymi przez organy państwowe.audyt legalności oprogramowania
Konsekwencje nielegalnego oprogramowania

Konsekwencje

Lepiej zapobiegać, niż….

Posiadanie przez Firmę nielegalnego oprogramowania naraża ją na ogromne ryzyko poniesienia kar finansowych, a w skrajnym przepadku może pozbawić osoby odpowiedzialne w firmie wolności do nawet 5 lat.

Podstawowym zagrożeniem w przypadku posiadania nielegalnego oprogramowania są kary finansowe po kontroli odpowiednich organów Państwowych. Wysokości kar za tego typu łamanie prawa wynoszą od trzykrotności wartości danego oprogramowania po zadośćuczynienie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się w postaci procenta zysków organizacji, który wypracowała korzystając z danego oprogramowania. Skrajnym przypadkiem jest pozbawienie osób odpowiedzialnych do lat 5.

Kolejnym zagrożeniem jest zwiększone ryzyko kupna nieprawidłowo działającego oprogramowania i wystawianie się na działanie niszczących wirusów, które mogą uszkodzić pliki z istotnymi dla firmy dokumentami.

01.

Inwentaryzacja oprogramowania

Polega na pół automatycznym zweryfikowaniu faktycznie zainstalowanego oprogramowania na wszystkich stacjach roboczych i serwerach objętych audytem. Wynikiem jest zestawienie zainstalowanego w Firmie oprogramowania.

02.

Inwentaryzacja licencji

Podczas inwentaryzacji licencji dokonywane jest zestawienie wszystkich potwierdzeń zakupów, nośników, kluczy licencyjnych i właściwych licencji celem stworzenia jednolitego spisu oprogramowania dopuszczonego do użytku w ramach organizacji.

03.

Analiza wyników i potrzeb firmy

Analiza polega na dokonaniu porównania między stanem zainstalowanego faktycznie oprogramowania, a ilością i typem licencji pozostających w posiadaniu organizacji. Dodatkowo na tym etapie dokonuje się weryfikacji potrzeb firmy co do oprogramowania aplikacyjnego.

04.

Przygotowanie raportu

Raport końcowy po przeprowadzonym audycie wskazuje nielegalnie wykorzystywane oprogramowanie precyzyjnie wskazując docelowe miejsce instalacji oraz sugeruje jakiego typu oprogramowanie i w jakiej ilości jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

NASI KLIENCI

Posiadamy w swoim portfolio usług informatycznych największe Polskie firmy
Zarezerwuj termin