Cybersecurity dla Firm

Bezpieczeństwo IT
to dzisiaj konieczność

W dzisiejszym świecie cybersecurity to podstawa każdej działalności. Nasze podejście "security by design" sprawia, że posiadane i używane przez nas systemy oraz wiedza integrują się niezauważalnie z codziennymi procesami naszych klientów.

Współpracujemy z wiodącymi firmami z branży cyberbezpieczeństwa, co pozwala nam proponować produkty i usługi po konkurencyjnych cenach i na najwyższym poziomie.

Wybierz opcję audytu IT
dopasowaną do Twoich potrzeb

BASIC

Security Check

490 PLN

Lista kontrolna z pytaniami

analizowanymi przez

Ocena podstawowych zagrożeń

Raport z zaleceniami weryfikowany przez konsultanta

1
Wypełnienie formularza online z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa IT
2
Analiza odpowiedzi przez nasze zaawansowane algorytmy AI
3
Otrzymanie szczegółowego raportu z identyfikacją podstawowych zagrożeń oraz rekomendacjami poprawy

Advanced

Security Audit

od 1990 PLN

Szczegółowa analiza systemów IT

Manualna weryfikacja kluczowych zabezpieczeń infrastruktury

Raport z rekomendacjami i planem działania

(cena zależna od ilości systemów, lokalizacji oraz obowiązujących standardów)
1
Wstępna konsultacja z naszym specjalistą ds. bezpieczeństwa IT
2
Przeprowadzenie szczegółowej analizy systemów IT i weryfikacja kluczowych punktów
3
Otrzymanie kompleksowego raportu z zaleceniami oraz planem działania.

Comprehensive

Security Assessment

Skany sieci

Testy penetracyjne

Raport z zaleceniami

Analiza polityk i procedur bezp.

Symulacje phishingowe

1
Wstępna konsultacja z naszym specjalistą ds. bezpieczeństwa IT
2
Przeprowadzenie szczegółowej analizy systemów IT i weryfikacja kluczowych punktów
3
Otrzymanie kompleksowego raportu z zaleceniami oraz planem działania.

Certyfikowani audytorzy

Od lat zatrudniamy i współpracujemy z bardzo doświadczonymi kontrolerami ds. ochrony informacji oraz administratorami systemów informatycznych. W ciągu roku nasi audytorzy przeprowadzają ponad 50 kontroli informacji oraz danych osobowych zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach jak i instytucjach państwowych wliczając w to szpitale i placówki ochrony zdrowia.

Posiadamy audytorów wiodących w zakresie:

 • arrow-right
  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg normy ISO 27001:2013 (egzamin międzynarodowy z licencją IRCA)
 • arrow-right
  Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 (egzamin międzynarodowy z licencją IRCA)
 • arrow-right
  Administrator wewnętrzny ISO 9001:2009, ISO 14001, ISO 18001
 • arrow-right
  Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • arrow-right
  Zamówień Publicznych w działalności informatycznej

Co po audycie

Następstwem każdego audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych jest sporządzenie raportu zawierającego zestaw zaleceń dla organizacji, która tą kontrolę zleciła. Dodatkowo może zostać przygotowana analiza ryzyka oraz harmonogram i kosztorys modernizacji infrastruktury informatycznej na potrzeby poprawy ochrony archiwum firmy.

Po zakończonym audycie bezpieczeństwa danych osobowych możemy zaoferować następujące działania:

 • wdrożenie zaleceń wskazanych po audycie (rekonfiguracja i dostawa systemów)
 • stworzenie/poprawa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do GIODO
 • przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • wdrożenie standardów zgodnych z ISO 27001 oraz ISO 9001
 • pełnienie funkcji ABI
 • stworzenie polityki bezpieczeństwa
 • stworzenie systemu zarządzania kopiami zapasowymi
 • kontrolę kosztów usług IT

Nasze usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa

Testy penetracyjne

W zależności od specyfiki badanego systemu lub elementu infrastruktury IT klienta oraz jego preferencji, testy penetracyjne mogą być przeprowadzane zarówno na miejscu klienta, jak i zdalnie. W naszych testach korzystamy z różnorodnych narzędzi automatyzujących testy i symulujących ataki, równocześnie stosując metody manualnej weryfikacji.

Wdrażanie SOC

Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (SOC) monitoruje i analizuje zdarzenia w czasie rzeczywistym, integrując zaawansowane narzędzia do analizy danych oraz systemy SIEM. SOC natychmiast wykrywa i reaguje na incydenty, minimalizując ryzyko. Operacje SOC obejmują analizę zagrożeń, reagowanie na incydenty, zarządzanie zagrożeniami będąc istotnym elementem cybersecurity.

Red Teaming

Metoda Red Teaming łączy różne aspekty ochrony, takie jak cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo fizyczne oraz ludzki czynnik. Jej operacje mają charakter symulacji, służąc do oceny rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa i zdolności do wykrywania ataków.

powyższe usługi realizowane są przez naszego partnera

Certyfikacje i standardy bezpieczeństwa

Oferujemy wyspecjalizowane usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla firm, które aktualnie przestrzegają lub dążą do przestrzegania standardów bezpieczeństwa.

Nasza oferta obejmuje przeprowadzanie audytów, dostarczanie gotowych rozwiązań oraz wsparcie w adaptacji systemów i aplikacji, aby sprostać wymaganiom norm.

Certyfikat ISO 27001

Jesteśmy dumnymi posiadaczami certyfikatu ISO 27001 - wydawanej przez niezależne organizacje, międzynarodowej normy określającej standardy bezpieczeństwa systemów, infrastruktury i danych.

Profesjonalna Platfoma WWW

Zadbaj o bezpieczeństwo
swojej Firmy już teraz!

Loading carousel...