+48 608 206 721 biuro@inprox.pl

Inwentaryzacje

Sprawdź co posiadasz.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW IT

Zarządzanie środkami trwałymi w firmie.
inwentaryzacja zasobów IT


Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

Inwentaryzacja infrastruktury IT jest rozwiązaniem dla firm oraz instytucji poszukujących sposobu na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych do celów związanych z prowadzoną działalnością. Podejmowane w ramach tego rodzaju inwentaryzacji działania, takie jak ewidencja sprzętu, cykliczna weryfikacja utylizacji oraz konfiguracji, jak również okresowe raportowanie terminów wygaśnięcia wsparcia, dają organizacji Klienta wiedzę pozwalającą na efektywne (także kosztowo) wykorzystywanie środowiska informatycznego oraz racjonalne podejmowanie decyzji związanych z inwestycjami w sprzęt.

Proces inwentaryzacji

Krok po kroku sprawdzimy Twoje zasoby.

1. Ustalenie zakresu prac

Zasoby IT to bardzo szerokie pojęcie dlatego przed rozpoczęciem ewidencjonowania ustalamy, które jej części mają być inwentaryzowane, a w przypadku inwentaryzacji całościowej, w jakiej kolejności.

2. Zdefiniowanie schematu oznaczeń

Stworzymy prosty i przejrzysty klucz oznaczeń, tak by zinwentaryzowany sprzęt można było łatwo zidentyfikować i rozpoznać do jakiej kategorii należy.

3. Spis z natury

Fizycznie sprawdzimy ilość sprzętu oraz jego stan, tak by jak najdokładniej zobrazować posiadane przez firmę aktywa.

4. Inwentaryzacja automatyczna

Aby mieć pewność, że żaden sprzęt nie został pominięty skanujemy całą sieć w poszukiwaniu aktywnych urządzeń wraz z podłączonymi do nich urządzeniami peryferyjnymi.

5. Porównanie wyników

Opracujemy raport w którym porównamy przeprowadzony spis z natury do inwentaryzacji automatycznej, tak by wyeliminować ewentualne nieścisłości w dokumentacji.

6. Przygotowanie spisu sprzętu i oprogramowania

Po zebraniu informacji i przygotowaniu raportu sporządzimy spis sprzętu i oprogramowania wraz z zdefiniowanymi oznaczeniami. Wskażemy również elementy krytyczne i wymagające aktualizacji/modernizacji w infrastrukturze Twojej firmy.

Inwentaryzacja automatyczna (OpenSource)

Wykorzystujemy przy standardowych inwentaryzacjach profesjonalnego narzędzia OCS INVENTORY wraz z dodatkowymi modułami obejmującego : GLPI (Asset Management System) - do ewidencji i zarządzania sprzętem oraz właściwy OCS (Autodiscovery System) - cykliczny skaner do detekcji parametrów środowiska IT. Aplikacje działają w oparciu o system Linux i należą do rodziny Open Source, dlatego Klient ponosi jedynie koszty związane z samą usługą. Korzystamy zarówno z własnego narzędzia w chmurze lub na życzenie stawiamy dedykowane środowisko w ramach infrastruktury klienta.

OCS Inventory

NASI KLIENCI

Posiadamy w swoim portfolio usług informatycznych największe Polskie firmy
Zarezerwuj termin