+48 690 889 959 biuro@inprox.pl

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Czym jest RODO?

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych

W całej Unii Europejskiej dnia 25.05.2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Ta dyrektywa wprowadzi wiele nowych praw i obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz zmodyfikuje znane już rozwiązania prawne. Rozporządzenie obowiązywać będzie wszystkich, którzy w związku ze swoją działalnością przetwarzają dane osobowe.

Na przepisy unijne zostanie dodatkowo nałożona ustawa uszczegóławiająca przepisy RODO przygotowywana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie jest ona jeszcze w trakcie prac, dlatego część przepisów odnośnie ochrony danych osobowych poznamy zapewne chwile przed wejściem w życie RODO. Wiemy natomiast, że do kontroli nowego prawa zostanie powołana zupełnie nowa instytucja o nazwie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

audyt bezpieczeństwa informatycznegoPOZOSTAŁO DO WEJŚCIA PRZEPISÓW W ŻYCIE

CZY JESTEŚ GOTOWY?

CO SIĘ ZMIENI?

Zobacz jakie modyfikacje będziesz musiał wprowadzić w swojej firmie.

ZARZĄD

Będzie musiał wyznaczyć Inspektora Danych Osobowych, jeżeli przetwarza dane wrażliwe, profiluje użytkowników lub jest instytucją publiczną.

PERSONEL

Każdy pracownik będzie musiał znać zasady RODO oraz ich przestrzegać. Pracownicy będą posiadali również większe uprawnienia umożliwiające ingerencje we własne dane.

INFRASTRUKTURA IT

Będzie musiała być dostosowana do zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa. Dotyczyć to będzie zarówno infrastruktury sieciowej, serwerowej, jak i samych stacji roboczych.

STRONA WWW

Posiadająca możliwość logowania, będzie musiała ulec modernizacji w nowe funkcjonalności dot. samego przetwarzania danych osobowych i bardzo szerokiego obowiązku informacyjnego.

DOKUMENTACJA

Ma nie być wymagana, ale to na jej podstawie ADO (Administratod Danych Osobowych) lub IOD (Inspektor Ochrony Danych) będzie musiał wykazać zgodność przetwarzania danych osobowych z ustawą i rozporządzeniem.

MONITOROWANIE

Wszystkie usługi przetwarzające dane osobowe powinny być na bieżąco śledzone, aby wykryć możliwe szybko jakąkolwiek ingerencję lub dezintegrację danych. Czas na zgłaszanie naruszeń to tylko 72h.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Zobacz jak w 3 prostych krokach dostosować firmę do RODO

1etap

Przeprowadzenie Audytu Ochrony danych osobowych i wdrożenie niezbędnycyh zmian

ZAPYTAJ O OFERTĘ

2etap

Udokumentowanie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym

ZAPYTAJ O OFERTĘ

3etap

Wprowadzenie zmian po wejściu Polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

ZAPYTAJ O OFERTĘ

CERTYFIKATY

Czyli dlaczego warto wybrać Inprox...

Nasi audytorzy posiadają certyfikaty gwarantujące Państwu poprawne wdrożenie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej przedstawiamy listę części certyfikatów:

  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  • Międzynarodowy Certyfikat IRCA:
  • Auditor wiodący w normie ISO 27001:2013
  • Auditor wiodący w normie PN N 18001:2004
  • Auditor wiodący w normie ISO 14001:2015
  • Auditor wiodący w normie ISO 9001:2015
dyplom ukończenia szkolenia

NASI KLIENCI

Posiadamy w swoim portfolio największe Polskie firmy