+48 690 889 959 biuro@inprox.pl

Audyt bezpieczeństwa IT

Zmiejsz ryzyko dla siebie, twoich danych i pracowników.

Czym jest audyt bezpieczeństwa IT ?

Najczęściej wykonywany audyt w branży informatycznej w 2016r.

Audyt bezpieczeństwa IT to ogół działań, dzięki którym Państwa firma lub instytucja otrzyma obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania pod kątem spełnienia obowiązku prawnego w zakresie ochrony danych osobowych oraz norm związanych z zagadnieniami pofuności, rozliczalności, dostępności i integralności danych.

Audyt bezpieczeństwa IT pozwala poprzez przeprowadzenie metodycznego, kompleksowego badania wskazującego potencjalne uchybienia oraz zaproponowanie działań zmierzających do poprawy skuteczności w zakresie procesów zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji.

audyt bezpieczeństwa informatycznego

zakres audytu it

ZAKRES AUDYTU IT

Od szczegółu do ogółu.

W zależności od potrzeb Klienta oferujemy działania weryfikacyjne w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

W zakresie ochrony danych osobowych zweryfikujemy:

- poprawność procedur przetwarzania danych z UODO
- czy wszystkie zbiory danych zostały zarejestrowane w GIODO
- czy wyznaczono w właściwy sposób ADO, ABI i ASI
- procedury przechowywania i niszczenia danych
- regulaminy i umowy dot. przetwarzania/powierzenia danych osobowych
- czynności informacyjnych spoczywających na ADO

W zakresie bezpieczeństwa informacji zweryfikujemy:

- zgodność obecnych działań z normą ISO 27001
- jakość systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
- legalność oprogramowania
- poprawność konfiguracji urządzeń i systemów IT
- fizyczne i programowe zabezpieczeia systemu informatycznego
- podatność infrastruktury IT na wewnętrzne i zewnętrzne ataki
- procedury i polityki bezpieczeństwa
- polityki wykonywania i zarządzania kopiami zapasowymi
- wiedzę personelu i zakres przeszkolenia

CO PO AUDYCIE ?

Obiektywne spojrzenie na Twoją firmę.

Następstwem każdego audytu bezpieczeństwa jest sporządzenie raportu zawierającego zestaw zaleceń dla organizacji, która ten audyt zleciła. Dodatkowo może zostać przygotowana analiza ryzyka oraz harmonogram i kosztorys modernizacji infrastruktury informatycznej na potrzeby poprawy bezpieczeństwa informacji.

W ramach prac poaudytowych możemy zaoferować:

- wdrożenie zaleceń wskazanych po audycie (rekonfiguracja i dostawa systemów)
- stworzenie/poprawa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
- przygotowanie niezbędnych dokumentów do GIODO
- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
- wdrożenie standardów zgodnych z ISO 27001 oraz ISO 9001
- pełnienie funkcji ABI
- stworzenie polityki bezpieczeństwa
- stworzenie systemu zarządzania kopiami zapasowymi
- kontrolę kosztów usług IT

raport z audytu IT

certyfikowani audytorzy

CERTYFIKOWANI AUDYTORZY

Jakość, której możesz zaufać.

Od lat zatrudniamy i współpracujemy z bardzo doświadczonymi audytorami ds. bezpieczeństwa informacji oraz administratorami systemów informatycznych, co pozwala nam na realizację usług na najwyższym poziomie.
W ciągu roku nasi audytorzy przeprowadzają ponad 50 audytów bezpieczeństwa informacji zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach jak i instytucjach państwowych wliczając w to szpitale i placówki ochrony zdrowia.

Posiadamy kwalifikacje w zakresie:

- Audytor wiodący w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2013 (egzamin międzynarodowy z licencją IRCA)

- Audytor wiodący w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 (egzamin międzynarodowy z licencją IRCA)

- Audytor wewnętrzny ISO 9001:2009, ISO 14001, ISO 18001

- Certyfikat Administrator Bezpieczeństwa Informacji

- Certyfikat Zamówień Publicznych w działalności informatycznej,

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie organizacji i systemów informatycznych nie należy traktować jako jednorazowego przedsięwzięcia, ale jako proces, który powinien być modyfikowany wraz z pojawiającymi się zmianami w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym naszej organizacji.

NASI KLIENCI

Posiadamy w swoim portfolio największe Polskie firmy