+48 690 889 959 biuro@inprox.pl

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.inprox.pl.

Administrator danych

Inprox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jabłońskiego 13/26
80-557 Gdańsk
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000466649, posiadająca NIP: 583 316 05 81 i REGON: 221911495, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: biuro@inprox.pl

Cel pozyskiwania i przetwarzania danych

Inprox sp. z o.o. to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w branży IT. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzane są dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
Czas przetwarzania danych
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 5 lat.

Odbiorcy danych

W związku z bieżącą operacyjnością Inprox sp. zoo może w szczególnych okolicznościach ujawniać Państwa dane następującym organizacjom:
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
- adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych
- podmiotom audytującym naszą działalność

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Wszyscy Klienci Inprox sp. z o.o mają prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż Klientom obsługiwanym przez Inprox sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane mogą być przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne posiadającego serwery poza terenem Polski.

NASI KLIENCI

Posiadamy w swoim portfolio usług informatycznych największe Polskie firmy
Zarezerwuj termin