Centrum przetwarzania danych

Serwery i macierze

Przeznaczone są do magazynowania i przetwarzania informacji oraz zapewnienia danym bezpiecznego środowiska IT.

Wirtualizacja

Umożliwia uruchomienie na jednej maszynie fizycznej wielu serwerów wirtualnych. Pozwala to na zwiększenie efektywności wykorzystania sprzętu.

Usługi w chmurze

Zapewniają bezpieczeństwo danych Twojej firmy takich jak faktury, dane klientów, umowy, gdyż Twoje dokumenty przechowywane są poza siedzibą firmy.

Backup danych

Rozwiązanie zapewniające ciągłe wykonywanie kopi zapasowych, umożliwiające cofnięcie zmian, a w przypadku awarii przywrócenie wszystkich danych, które zostały utracone.

Monitoring zasobów

Działanie pozwalające na szybkie wykrycie możliwych awarii z jednoczesnym wskazaniem ich źródeł, a następnie informowanie o tym określonych osób bądź systemów.

Sieci komputerowe

Kompleksowe projektowanie, wdrażanie i zarządzanie sieciami komputerowymi, zapewniające bezpieczne i niezawodne połączenia w ramach infrastruktury IT firmy.

Administrowanie serwerami

Zarządzamy fizycznymi maszynami, wirtualizacją oraz systemami serwerowymi

Zakup i dostawa
Konserwacja
Zarządzanie
Diagnoza i naprawa
Modernizacja
Migracja
Monitorowanie

Wirtualizacja

Umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych przez modyfikowanie cech wirtualizowanych zasobów, dostosowując je do potrzeb użytkownika.

Wirtualizacja zapewnia nieprzerwany dostęp do danych, usług i systemów, zmniejszając czas niedostępności i ryzyko utraty danych. Technologie te umożliwiają przenoszenie wirtualnych systemów między fizycznymi urządzeniami, awaryjne uruchamianie systemów, wykonywanie kopii migawkowych oraz usprawnienie backupu i zdalnej replikacji. Rozwiązania te zapewniają wysoką dostępność systemów i aplikacji, nawet tych nieprzystosowanych do pracy w klastrach wysokiej dostępności.

Wartość dla klienta:

Wirtualizacja zapewnia nieprzerwany dostęp do danych, usług i systemów, zmniejszając czas niedostępności i ryzyko utraty danych. Technologie te umożliwiają przenoszenie wirtualnych systemów między fizycznymi urządzeniami, awaryjne uruchamianie systemów, wykonywanie kopii migawkowych oraz usprawnienie backupu i zdalnej replikacji. Rozwiązania te zapewniają wysoką dostępność systemów i aplikacji, nawet tych nieprzystosowanych do pracy w klastrach wysokiej dostępności.

Wirtualizacja pozwala na wydajniejsze wykorzystanie zasobów, zmniejszenie kosztów sprzętu i jego utrzymania, oraz zwiększa ciągłość działania systemów dzięki elastycznej alokacji zasobów. Konsolidacja systemów operacyjnych na niewielkiej liczbie serwerów pozwala efektywnie wykorzystać wolne zasoby, obniżyć koszty infrastruktury IT, skrócić czas dostosowania do potrzeb biznesowych i uprościć zarządzanie serwerami.

Monitoring zasobów

To automatyczna i stała kontrola nad Twoimi serwerami, stacjami roboczymi, infrastrukturą sieciową czy urządzeniami peryferyjnymi, która pozwala dostrzec zbliżające się zagrożenia. Odpowiednio skonfigurowane, pomagają również zdiagnozować problem i zwiększyć bezpieczeństwo całego systemu informatycznego.

Monitoring zasobów dzielimy na:

 • arrow-right
  monitorowanie systemów fizycznych
 • arrow-right
  monitorowanie systemów wirtualnych
 • arrow-right
  monitorowanie systemów operacyjnych (w tym procesów i usług)
 • arrow-right
  monitorowanie baz danych
 • arrow-right
  monitorowanie infrastruktury sieciowej
 • arrow-right
  monitorowanie incydentów i ich eskalacji
 • arrow-right
  inwentaryzacyjny hardware i software

Backup danych
zwiększ bezpieczeństwo swojego przedsiębiorstwa

Tworzenie kopii

To proces zduplikowania danych w formie przyrostowej, różnicowej lub pełnej. Dzięki nam dobierzesz go dokładnie do potrzeb Twojej firmy.

Przywracanie kopii

W momencie awarii serwera lub komputera możemy odtworzyć całą jego zawartość na nowym sprzęcie nawet bez konieczności jego wcześniejszej konfiguracji.

Backup w chmurze

Poza możliwością wygodnego dostępu do Twoich danych, "chmura" podniesie również bezpieczeństwo poprzez oddalenie geograficzne np. podczas fizycznego uszkodzenia Data Center.

Transport nośników

Usługa ta pozwala na bezpieczne i szybkie przekazanie nośników pomiędzy oddalonymi od siebie oddziałami. Zapewniamy również na terenia Gdańska bezpieczne miejsce do składowania nośników.

Monitorowe

Umożliwia uniknięcie problemów w Twojej infrastrukturze zanim jeszcze wystąpi bezpośrednie zagrożenie dla Twoich danych lub płynności Twoich usług.

Wersjonowanie

Jak sama nazwa wskazuje wersjonowanie polega na przechowywaniu różnych wersji tego samego pliku z możliwością ich późniejszego odzyskania. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna przy niepożądanych zmianach w zasobach.

Sieci komputerowe
projektowanie i budowa sieci komputerowych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie i modernizacji sieci komputerowych. Skupiamy się na rozplanowaniu okablowania, rozmieszczeniu sprzętu, pokryciu sygnałem w sieciach bezprzewodowych, schemacie adresowania oraz zgodności ze standardami TIA/EIA. Tworzone przez nas sieci są skalowalne, nowoczesne, zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, a punkty dystrybucyjne łatwo dostępne dla techników. Nasze prace zawsze kończymy testami infrastruktury i szczegółową dokumentacją.

Okablowanie strukturalne

Projektujemy i budujemy sieci strukturalne w oparciu o kable miedziane i światłowody, a także wykonuje dedykowane instalacje elektryczne na potrzeby infrastruktury teleinformatycznej.

Sieci bezprzewodowe WIFI

Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu sieci bezprzewodowych dla rozwiązań biurowych oraz przemysłu pozwoliło nam na opracowanie kompleksowej oferty w zakresie dostawy bezpiecznych rozwiązań, opartych o sprawdzone standardy i praktyki bezpieczeństwa stosowane w sieciach WIFI.

Budowa serwerowni

Specjalizujemy się również w budowie serwerowni. Oferowane przez nas rozwiązania cechują się wysoką jakością wykonania, innowacyjnością technologiczną oraz szczególną troską o bezpieczeństwo danych.

Loading carousel...