raport z audytu kodu

  Przykładowy raport

Raport z kompleksowego audytu jest bardzo obszernym dokumentem wymagającym ogromnego nakładu pracy i doświadczenia. Zawiera on informacje na temat:

 • zastosowanej technologii
 • poprawności wykorzystania frameworka
 • wydajności kodu źródłowego
 • podatności na ataki XSS, Sql Injection, CSRF, DoS
 • skalowalności kodu źródłowego
 • baz danych (stopnia optymalizacji i normalizacji bazy danych)
 • architektury aplikacji
 • jakości i rzetelności procesu wytwarzania
 • kosztów modyfikowania podczas utrzymania i rozwoju
 • stopnia odporności na wprowadzanie zmian i refactoring
 • przejrzystość kodu
 • jakości udokumentowania kodu
 • jakości testów (jeśli zostały wykonywane w zautomatyzowany sposób)

Zwieńczeniem każdego raportu poaudytowego jest wskazanie niezgodności i błędów oraz opracowanie zaleceń, których implementacja jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania aplikacji lub oszacowania zasadności rozwoju systemu.